Corecta
Zamknij
Corecta
Zamknij
Corecta
Zamknij
Corecta
Zamknij
Corecta
Zamknij
Corecta
Zamknij
Corecta
Zamknij
Corecta
Zamknij
Corecta
Zamknij
Corecta
Zamknij
Corecta
Zamknij
Corecta
ZamknijPorady

Jak należy nosić małe dzieci?

Dziecko (niemowlę) – zwłaszcza małe, trzymane (przez mamę, tatę lub opiekuna) na rękach jest nieodłącznym obrazkiem związanym z dzieciństwem, z rodzicielstwem, z opieką nad dzieckiem. Noszenie, trzymanie na rękach jest nie tylko elementem opieki, koniecznością związaną z możliwościami fizycznymi i umiejętnościami dziecka, ale buduje szczególne relacje (szczególne więzi) między małym i dużym człowiekiem: buduje poczucie bliskości, miłości, ciepła, bezpieczeństwa, które są szczególnie ważne dla dziecka.

Jak pielęgnować dziecko aby wspierać jego rozwój?

Wychowanie i opieka nad małym dzieckiem przysparza często wiele kłopotów i przysłania nam radość z tych pierwszych chwil i tygodni spędzonych razem.

 

U nas

Wyprostuj się!" - program ze środków UE.

17.09.2021

Fundacja "CORECTA Rehabilitacja i terapia dziecięca" jest Partnerem w projekcie pn.: „WYPROSTUJ SIĘ! - program wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością (wady postawy)”

CEL GŁÓWNY:

Do 30.06.2023r. poprawa stanu zdrowia 2133 uczniów V klas 12 szkół podstawowych subregionu szczecińskiego ze stwierdzonymi zniekształceniami kręgosłupa poprzez wdrożenie kompleksowego programu terapeutyczno-rehabilitacyjno-edukacyjnego

ZADANIA:
ZAD.1 Działania informacyjno-promocyjne
ZAD.2 Szkolenia dla personelu medycznego
ZAD.3 Kwalifikacja uczestników i badania wstępne
ZAD.4 Działania informacyjno-edukacyjne dla dzieci i rodziców
ZAD.5 Działania terapeutyczne
ZAD.6 Badania końcowe

REZULTATY:
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie- 1707
- Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu


GRUPY DOCELOWE:
- 707 uczniów uczęszczający do V klasy szkoły podstawowej na terenie województwa zachodniopomorskiego w subregionie szczecińskim;
- 1707 rodziców/opiekunów w/w dzieci;
- 90 lekarzy POZ i pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania

Wartość projektu: 3 621 953,75 PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 3 259 758,36 PLN

Nr umowy:
RPZP.07.07.00-32-K013/21-00

« inne aktualności


U nas

Wyprostuj się!" - program ze środków UE.

17.09.2021

Fundacja "CORECTA Rehabilitacja i terapia dziecięca" jest Partnerem w projekcie pn.: „WYPROSTUJ SIĘ! - program wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością (wady postawy)”

CEL GŁÓWNY:

Do 30.06.2023r. poprawa stanu zdrowia 2133 uczniów V klas 12 szkół podstawowych subregionu szczecińskiego ze stwierdzonymi zniekształceniami kręgosłupa poprzez wdrożenie kompleksowego programu terapeutyczno-rehabilitacyjno-edukacyjnego

ZADANIA:
ZAD.1 Działania informacyjno-promocyjne
ZAD.2 Szkolenia dla personelu medycznego
ZAD.3 Kwalifikacja uczestników i badania wstępne
ZAD.4 Działania informacyjno-edukacyjne dla dzieci i rodziców
ZAD.5 Działania terapeutyczne
ZAD.6 Badania końcowe

REZULTATY:
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie- 1707
- Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu


GRUPY DOCELOWE:
- 707 uczniów uczęszczający do V klasy szkoły podstawowej na terenie województwa zachodniopomorskiego w subregionie szczecińskim;
- 1707 rodziców/opiekunów w/w dzieci;
- 90 lekarzy POZ i pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania

Wartość projektu: 3 621 953,75 PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 3 259 758,36 PLN

Nr umowy:
RPZP.07.07.00-32-K013/21-00

« inne aktualności
© 2017 Corecta