Corecta
Zamknij
Corecta
Zamknij
Corecta
Zamknij
Corecta
Zamknij
Corecta
Zamknij
Corecta
Zamknij
Corecta
Zamknij
Corecta
Zamknij
Corecta
Zamknij
Corecta
Zamknij
Corecta
Zamknij
Corecta
ZamknijCo u nas?

Kurs Babywork - Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe w pediatrii

Zapraszamy fizjoterapeutów na kurs Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe w pediatrii organizowany u nas w dniach 20-23. kwietnia 2023 r. Zmiana terminu kursu!

Akademia Twórczej Zabawy

Nasze zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 5 do 9 lat i mają na celu wypracowanie i osiągnięcie poprzez zabawę umiejętności, które pozwolą dziecku sprostać obowiązkom szkolnym. Program zajęć dostosowany jest do każdej grupy wiekowej oraz wieku rozwojowego każdego dziecka.

Cennik

 • Terapia indywidualna metodami: NDT-Bobath, NDT-Bobath Baby, PNF, McKenzie, Vojty, V. Sherborn, Terapia ręki, Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych, Integracja odruchów ustno - twarzowych wg. Swetlany Masgutovej – 45 min. – 140 zł. (*) 120 zł. z rabatem;
 • Diagnoza integracji sensorycznej SI (obejmująca od 3 do 4 spotkań + dokument diagnozy) – 500 zł.
 • Terapia SI – Integracja Sensoryczna – 55 min. – 120 zł.
 • Jednorazowa konsultacja Integracji Sensorycznej - 200 zł.
 • Terapia Cranio – Sakralna – od 140 – 200 zł.
 • Terapia neurotaktylna - 140 zł.
 • Terapia logopedyczna – 30 min. – 85 zł.
 • Jednorazowa konsultacja, diagnoza logopedyczna – 50 min. - 170 zł.
 • Diagnoza przetwarzania słuchowego  Neuroflow - 200 zł 
 • Terapia pedagogiczna/terapia specjalistyczna dla dzieci – 60 min. – 140 zł.
 • Pakiet terapeutyczny dla dzieci z zaburzeniami rozwoju poznawczego lub\i emocjonalno-społecznego (terapia pedagogiczna, TUS, elementy V.Sherborne, Metoda Knilla i inne wg potrzeb dzieci) – 60 min. - 130 zł.
 • Psychoedukacja/konsultacje - 60 min. - 140 zł.
 • Psychoterapia - 60 min. - 140 zł.
 • Pełny indywidualny kurs masażu Shantala (4 spotkania) – 400 zł. (350 zł. - dla rodziców pacjentów CORECTA);
 • Indywidualny instruktaż jednego, wybranego, obszaru masażu (jedno spotkanie) – 120 zł.
 • Kinezjotaping - jednorazowe nałożenie plastrów – 40 zł. (dotyczy indywidualnych wizyt, kinezjotaping w zakresie terapii wliczony jest w terapię);
 • Konsultacja lekarska - 200 zł.
 • Konsultacja z rodzicem lub rodzica z dzieckiem porada / instruktaż (problemy rozwojowe, emocjonalne, wychowawcze) – wstępna - 150 zł., kolejna 140 zł.
 • Terapia behawioralna (rodzic z dzieckiem) – 60 min. - 140 zł.
 • Spotkania w diadzie matka - dziecko, ojciec - projekt "Bliżej jest lepiej": – pomoc w poprawie wzajemnych relacji (nauka komunikacji, rozumienia swoich potrzeb i potrzeb drugiej osoby) - 60 min.- 140 zł.
 • Terapia grupowa - cena obejmuje 4 kolejne sesje, spotkanie raz w tygodniu, kwalifikacja do grupy po konsultacji z terapeutą - 250 zł:
  • "Klub Przyjaźni" dostosowana do problemu i wieku dziecka (arteterapia, muzykoterapia, bajkoterapia, elementy TUS, socjoterapia i inne metody zależnie od potrzeb grupy);
  • Trening Umiejętności Społecznych;
  • Metoda V. Sherborne;

 (*) Rabat dostępny dla:

 • Rodziców pacjentów będących w trakcie terapii w dniu 1.03.2022 r.,
 • Rodziców pacjentów korzystających z terapii w CORECTA cztery i więcej razy w tygodniu,
 • Rodziców pacjentów będących w terapii rok i dłużej.


Cennik

 • Terapia indywidualna metodami: NDT-Bobath, NDT-Bobath Baby, PNF, McKenzie, Vojty, V. Sherborn, Terapia ręki, Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych, Integracja odruchów ustno - twarzowych wg. Swetlany Masgutovej – 45 min. – 140 zł. (*) 120 zł. z rabatem;
 • Diagnoza integracji sensorycznej SI (obejmująca od 3 do 4 spotkań + dokument diagnozy) – 500 zł.
 • Terapia SI – Integracja Sensoryczna – 55 min. – 120 zł.
 • Jednorazowa konsultacja Integracji Sensorycznej - 200 zł.
 • Terapia Cranio – Sakralna – od 140 – 200 zł.
 • Terapia neurotaktylna - 140 zł.
 • Terapia logopedyczna – 30 min. – 85 zł.
 • Jednorazowa konsultacja, diagnoza logopedyczna – 50 min. - 170 zł.
 • Diagnoza przetwarzania słuchowego  Neuroflow - 200 zł 
 • Terapia pedagogiczna/terapia specjalistyczna dla dzieci – 60 min. – 140 zł.
 • Pakiet terapeutyczny dla dzieci z zaburzeniami rozwoju poznawczego lub\i emocjonalno-społecznego (terapia pedagogiczna, TUS, elementy V.Sherborne, Metoda Knilla i inne wg potrzeb dzieci) – 60 min. - 130 zł.
 • Psychoedukacja/konsultacje - 60 min. - 140 zł.
 • Psychoterapia - 60 min. - 140 zł.
 • Pełny indywidualny kurs masażu Shantala (4 spotkania) – 400 zł. (350 zł. - dla rodziców pacjentów CORECTA);
 • Indywidualny instruktaż jednego, wybranego, obszaru masażu (jedno spotkanie) – 120 zł.
 • Kinezjotaping - jednorazowe nałożenie plastrów – 40 zł. (dotyczy indywidualnych wizyt, kinezjotaping w zakresie terapii wliczony jest w terapię);
 • Konsultacja lekarska - 200 zł.
 • Konsultacja z rodzicem lub rodzica z dzieckiem porada / instruktaż (problemy rozwojowe, emocjonalne, wychowawcze) – wstępna - 150 zł., kolejna 140 zł.
 • Terapia behawioralna (rodzic z dzieckiem) – 60 min. - 140 zł.
 • Spotkania w diadzie matka - dziecko, ojciec - projekt "Bliżej jest lepiej": – pomoc w poprawie wzajemnych relacji (nauka komunikacji, rozumienia swoich potrzeb i potrzeb drugiej osoby) - 60 min.- 140 zł.
 • Terapia grupowa - cena obejmuje 4 kolejne sesje, spotkanie raz w tygodniu, kwalifikacja do grupy po konsultacji z terapeutą - 250 zł:
  • "Klub Przyjaźni" dostosowana do problemu i wieku dziecka (arteterapia, muzykoterapia, bajkoterapia, elementy TUS, socjoterapia i inne metody zależnie od potrzeb grupy);
  • Trening Umiejętności Społecznych;
  • Metoda V. Sherborne;

 (*) Rabat dostępny dla:

 • Rodziców pacjentów będących w trakcie terapii w dniu 1.03.2022 r.,
 • Rodziców pacjentów korzystających z terapii w CORECTA cztery i więcej razy w tygodniu,
 • Rodziców pacjentów będących w terapii rok i dłużej.
© 2017-2022 Corecta