Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Rehabilitacja i terapia niemowląt, dzieci i młodzieży.

Rehabilitacja neurologiczna:

 • MPD
 • przepukliny
 • dystrofie
 • zaburzenia napięcia mięśniowego
 • wcześniactwo

Rehabilitacja ortopedyczna:

 • złamania
 • zwichnięcia

Wady postawy, skoliozy.

Zespoły bólowe kręgosłupa.

Autyzm, ADHD, Zespół Aspergera.

Zaburzenia rozwoju psychoruchowego.

Terapia ręki.

Terapia logopedyczna;

Poradnictwo i terapia pedagogiczna, psychoterapia, psychoedukacja;

Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych wg. Swetlany Masgutovej;

Integracja odruchów ustno - twarzowych wg. Swetlany Masgutovej. 

 

Nasze metody:

 • NDT – Bobath; NDT - Bobath Baby;
 • SI – Integracja Sensoryczna;
 • PNF;
 • metoda Vojty;
 • McKenzie;
 • Metoda Weroniki Sherborne;
 • Terapia ręki;
 • Masaż Shantala;
 • Kineziotaping;
 • niedługo Terapia czaszkowo - krzyżowa.

 

Cennik usług

 • Terapia indywidualna metodami: 
  NDT-Bobath, NDT-Bobath Baby, PNF, McKenzie, Vojty, W. Sherborn, Terapia ręki, Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych, Integracja odruchów ustno - twarzowych wg. Swetlany Masgutovej.
   - 45 min. – 90 zł.
 • Diagnoza integracji sensorycznej SI (obejmująca od 3 do 4 spotkań + dokument diagnozy) – 300 zł.
 • Terapia SI – Integracja Sensoryczna – 55 min. – 90 zł.
 • Diagnoza i terapia logopedyczna – 45 min. – 90 zł.
 • Terapia pedagogiczna/terapia specjalistyczna – 60 min. – 90 zł.
 • Psychoedukacja/konsultacje  - 60 min. - 90 zł.
 • Psychoterapia - 60 min. - 120 zł.
 • Pełny indywidualny kurs masażu Shantala (4 spotkania) – 300 zł.
 • Indywidualny instruktaż jednego, wybranego, obszaru masażu 
  (jedno spotkanie) – 80 zł.
 • Kinezjotaping - jednorazowe nałożenie plastrów – 30 zł.
 • Terapia w kombinezonie dunag 02 - 100 zł./60 min.
 • Konsultacja lekarska - 150 zł.
 • Konsultacja specjalistyczna - 120 zł.