Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Rehabilitacja i terapia niemowląt, dzieci i młodzieży.

Rehabilitacja neurologiczna:

 • MPD
 • przepukliny
 • dystrofie
 • zaburzenia napięcia mięśniowego
 • wcześniactwo

Rehabilitacja ortopedyczna:

 • złamania
 • zwichnięcia

Wady postawy, skoliozy.

Zespoły bólowe kręgosłupa.

Autyzm, ADHD, Zespół Aspergera.

Zaburzenia rozwoju psychoruchowego.

Terapia ręki.

Terapia logopedyczna;

Poradnictwo i terapia pedagogiczna, psychoterapia, psychoedukacja;

Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych wg. Swetlany Masgutovej;

Integracja odruchów ustno - twarzowych wg. Swetlany Masgutovej. 

Konsultacje i praca psychoterapeutyczna z diadą matka-dziecko (lub obojgiem rodziców) w sytuacjach, gdy występują:

 • objawy depresji poporodowej (zmęczenie, myśli rezygnacyjne, niepewność w roli matki, bierność),
 • trudności rodziców w rozumieniu i dostrojeniu się do stanów emocjonalnych dziecka,
 • trudności dziecka z jedzeniem, ze snem, stany wzmożonego niepokoju, trudny do zrozumienia i opanowania płacz,

 

Nasze metody:

 • NDT – Bobath; NDT - Bobath Baby;
 • SI – Integracja Sensoryczna;
 • PNF;
 • metoda Vojty;
 • McKenzie;
 • Metoda Weroniki Sherborne;
 • Terapia ręki;
 • Masaż Shantala;
 • Kineziotaping;
 • M.i CH. Knillów;
 • Terapia behawioralna;
 • Terapia czaszkowo - krzyżowa.

 

Cennik usług: 

 • Terapia indywidualna metodami: NDT-Bobath, NDT-Bobath Baby, PNF, McKenzie, Vojty, W. Sherborn, Terapia ręki, Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych, Integracja odruchów ustno - twarzowych wg. Swetlany Masgutovej – 45 min. – 120 zł. (*) 100 zł. z rabatem;
 • Diagnoza integracji sensorycznej SI (obejmująca od 3 do 4 spotkań + dokument diagnozy) – 400 zł.
 • Terapia SI – Integracja Sensoryczna – 55 min. – 100 zł.
 • Jednorazowa konsultacja Integracji Sensorycznej - 120 zł.
 • Terapia Cranio - Sakralna – od 120 – 200 zł.
 • Terapia logopedyczna – 45 min. – 90 zł.
 • Jednorazowa konsultacja logopedyczna – 120 zł.
 • Terapia pedagogiczna/terapia specjalistyczna – 60 min. – 120 zł.
 • Psychoedukacja/konsultacje - 60 min. - 120 zł.
 • Psychoterapia - 60 min. - 120 zł.
 • Pełny indywidualny kurs masażu Shantala (4 spotkania) – 350 zł. (320 zł. - dla rodziców pacjentów CORECTA);
 • Indywidualny instruktaż jednego, wybranego, obszaru masażu (jedno spotkanie) – 90 zł.
 • Kinezjotaping - jednorazowe nałożenie plastrów – 30 zł. (dotyczy indywidualnych wizyt, kinezjotaping w zakresie terapii wliczony jest w terapię);
 • Konsultacja lekarska - 200 zł.
 • Konsultacja psychoterapeutyczna dla rodzica/rodziców dot. problemu dziecka lub rodziny, rozmowa wspierająca w sytuacji kryzysu 
  - 1,5 godz. - 120 zł.
 • Terapia behawioralna (rodzic z dzieckiem) - 1 godz. - 100 zł.
 • Terapia grupowa dostosowana do problemu i wieku dziecka (V. Sherborne, muzykoterapia, bajkoterapia i inne metody zależnie od potrzeb grupy) - cena obejmuje 4 kolejne sesje, spotkanie raz w tygodniu, kwalifikacja do grupy po konsultacji z terapeutą - 200 zł.
 • Terapia metodą Ch. Knilla - 45 min. - 70 zł.
 • Konsultacja psychologiczna matki z dzieckiem (do 3 r.ż.)
  - 50 min. - 110 zł.

 (*) Rabat dostępny dla:

 • Rodziców pacjentów będących w trakcie terapii w dniu 1.10.2019 r.,
 • Rodziców pacjentów korzystających z terapii w CORECTA cztery i więcej razy w tygodniu,
 • Rodziców pacjentów będących w terapii rok i dłużej.