Corecta
Zamknij
Corecta
Zamknij
Corecta
Zamknij
Corecta
Zamknij
Corecta
Zamknij
Corecta
Zamknij
Corecta
Zamknij
Corecta
Zamknij
Corecta
Zamknij
Corecta
Zamknij
Corecta
Zamknij
Corecta
ZamknijPorady

Niegrzeczne, niesforne dziecko?
Na początek pytania Czy twoje dziecko ma problemy ze skupieniem uwagi, słuchaniem i wypełnianiem poleceń? Czy ma problemy w nauce? Brzydko pisze, czyta jakby bez zrozumienia? Być może wydaje się być rozproszone i szybko zapomina, czego się wcześniej nauczyło? I do tego jak ma coś zrobić co mu nie wychodzi, co może sprawić mu wiele trudności woli wycofać się mówiąc - „nie chce mi się tego robić…., zróbmy coś innego…., to jest nudne…a może teraz zrobimy coś innego…”. Czy twoje dziecko samodzielnie ubiera się, je czy myję? Czy może wymaga nieznacznej pomocy?
W jaki sposób karmić dziecko?

Każdy rodzic doskonale wie, że karmienie dziecka ma fundamentalne znaczenie dla jego rozwoju oraz zdrowia, i dlatego robi wszystko, aby przebiegało ono w sposób jak najbardziej świadomy.

Szczególne znaczenie ma tutaj początkowy okres karmienia, kiedy dziecko karmione jest bardzo często – co 2-3godz.

Co u nas?

Wyprostuj się!

Fundacja "CORECTA Rehabilitacja i terapia dziecięca" jest Partnerem w projekcie pn.: „WYPROSTUJ SIĘ! - program wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością (wady postawy)”

CEL GŁÓWNY:
Do 30.06.2023r. poprawa stanu zdrowia 2133 uczniów V klas 12 szkół podstawowych subregionu szczecińskiego ze stwierdzonymi zniekształceniami kręgosłupa poprzez wdrożenie kompleksowego programu terapeutyczno-rehabilitacyjno-edukacyjnego

ZADANIA:

 • ZAD.1 Działania informacyjno-promocyjne
 • ZAD.2 Szkolenia dla personelu medycznego
 • ZAD.3 Kwalifikacja uczestników i badania wstępne
 • ZAD.4 Działania informacyjno-edukacyjne dla dzieci i rodziców
 • ZAD.5 Działania terapeutyczne
 • ZAD.6 Badania końcowe

REZULTATY:
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie- 1707

- Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu

GRUPY DOCELOWE:
- 707 uczniów uczęszczający do V klasy szkoły podstawowej na terenie województwa zachodniopomorskiego w subregionie szczecińskim;

- 1707 rodziców/opiekunów w/w dzieci;

- 90 lekarzy POZ i pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania

Wartość projektu: 3 621 953,75 PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 3 259 758,36 PLN

Nr umowy: RPZP.07.07.00-32-K013/21-00Co u nas?

Wyprostuj się!

Fundacja "CORECTA Rehabilitacja i terapia dziecięca" jest Partnerem w projekcie pn.: „WYPROSTUJ SIĘ! - program wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością (wady postawy)”

CEL GŁÓWNY:
Do 30.06.2023r. poprawa stanu zdrowia 2133 uczniów V klas 12 szkół podstawowych subregionu szczecińskiego ze stwierdzonymi zniekształceniami kręgosłupa poprzez wdrożenie kompleksowego programu terapeutyczno-rehabilitacyjno-edukacyjnego

ZADANIA:

 • ZAD.1 Działania informacyjno-promocyjne
 • ZAD.2 Szkolenia dla personelu medycznego
 • ZAD.3 Kwalifikacja uczestników i badania wstępne
 • ZAD.4 Działania informacyjno-edukacyjne dla dzieci i rodziców
 • ZAD.5 Działania terapeutyczne
 • ZAD.6 Badania końcowe

REZULTATY:
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie- 1707

- Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu

GRUPY DOCELOWE:
- 707 uczniów uczęszczający do V klasy szkoły podstawowej na terenie województwa zachodniopomorskiego w subregionie szczecińskim;

- 1707 rodziców/opiekunów w/w dzieci;

- 90 lekarzy POZ i pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania

Wartość projektu: 3 621 953,75 PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 3 259 758,36 PLN

Nr umowy: RPZP.07.07.00-32-K013/21-00

© 2017-2022 Corecta